Những đứa con tinh thần: "sinh" chung và "sinh" riêng Featured

Sách đã chủ trì hoặc tham gia biên soạn:


“Tác động giới trên con đường chức nghiệp của công chức ở Việt Nam”, NXB Văn hóa thông tin, 2005, tham gia nghiên cứu và biên soạn.


“Cẩm nang phương pháp sư phạm”, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, 2011, tham gia biên soạn.

cam-nang-su-pham
“Thai giáo – phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ, Nxb Phụ nữ, 2011, chủ biên.


“Thai giáo hành trình của yêu thương”, Nxb Phụ nữ, 2012, tham gia biên soạn.


« Kỹ năng làm cha mẹ- dạy con từ 0- 6 tuổi », Nxb Tổng hợp Tp.HCM, 2013, chủ biên.


“Vì đó là người cha”, Nxb Phụ nữ, 2013, tham gia biên soạn.


“Hành trình cho con sự khởi đầu toàn diện”, NXB Phụ nữ, 2015, tham gia biên soạn.


“Sức khỏe trong mùa thi”, NXB Trẻ, 2015, tham gia biên soạn


“Cẩm nang phương pháp sư phạm, tái bản có sửa chữa bổ sung”, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, 2016, tham gia biên soạn.

Bài báo khoa học đã được công bố (ghi rõ tên bài; tên báo/tạp chí, số ra) :

«Một số vấn đề về chính sách xã hội cho trẻ dưới 6 tuổi – trường hợp thành phố Hồ Chí Minh », Tạp chí Xã hội học, số 3(127)/2014.


«Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh qua một cuộc khảo sát », Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 4/201.4.


“Phát triển chức nghiệp và giới trong chức nghiệp”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 153 (10/2008), viết chung PGS.TS.Nguyễn Thu Linh


“Ứng xử văn hóa của người thầy là bài học quý nhất đối với học t.rò”, Hội thảo khoa học Vị thế văn hóa dân tộc trong giáo dục đại học, ĐH. Bình Dương, 23-24/4/2009


“Những nguyên tắc trong giảng dạy”, Hội thảo khoa học Tâm lý học và giáo dục học với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, HN, 15-17/12/2011


“Vai trò của xã hội học trong lĩnh vực quản lý xã hội”, Hội thảo khoa học ngành Xã hội học, tổ chức tại ĐH Tôn Đức Thắng, 11/01/2013


“Sự khác biệt giới trong giáo dục con”, Hội thảo khoa học Những vấn đề giới và gia đình ở Nam bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa, ĐH Thủ Dầu Một, 06/11/2015.

Rate this item
(0 votes)
  • Last modified on Thứ bảy, 01 Tháng 10 2016 21:26
  • font size
Phạm Thị Thúy

Một người mẹ của hai con, chu toàn việc gia đình, tận tâm việc xã hội, tâm huyết với nghề giáo và nghị lực học hỏi không ngừng. Thúy đã hoàn thành luận án Tiến Sĩ xã hội học và Thạc Sĩ tâm lý trị liệu.

Luôn trăn trở với đề tài giáo dục gia đình nên các Tổ Chức, Dự Án, Trung Tâm, Truyền Thông… luôn mời Thúy đóng góp ý kiến, tư vấn, đào tạo, thuyết trình những chủ đề thai giáo, kỹ năng làm cha mẹ, phương pháp sư  phạm, vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con từ 0-6 tuổi…

Website: phamthithuy.vn

Phạm Thị Thúy

pham-thi-thuy   Một người mẹ của hai con, chu toàn việc gia đình, tận tâm việc xã hội, tâm huyết với nghề giáo và nghị lực học hỏi không ngừng. Thúy đã hoàn thành luận án Tiến Sĩ xã hội học và Thạc Sĩ tâm lý trị liệu. Luôn trăn trở với đề tài giáo dục gia đình và Thúy có khát khao đóng góp công sức của Thúy để chuyển tải và truyền lại lượng kiến thức đồ sộ và kỹ năng cần thiết để gia đình Việt ấm êm, luôn yêu thương và được thương yêu.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.